HACH

  • Hach/GLI, Polymetron, Obisphere, Anatel, Crison, American Sigma, HIAC, MetOne...
  • Các thiết bị theo dõi các thông số để kiểm soát chất lượng nước liên tục – online trên hệ thống cho nước thải, nước cấp, nước tinh khiết, nước công nghệ,
  • Đặc biệt là thương hiệu ORBISPHERE đo oxy hòa tan, CO2 trong sản xuất BIA – RƯỢU – NGK;
  • Thương hiệu POLYMETRON cho các thiết bị phân tích chất lượng nước cho ngành NHIỆT ĐIỆN…óa chất xử lý nước cho lò hơi, hệ thống lạnh và chống cặn vi sinh cho RO – thương hiệu MAXTREAT;….