Xử lý nước sinh hoạt công suất 3600m3/ngày

Dự án Grandword Phú Quốc- công suất 3600m3/ngày

-Thời gian thực hiện: T12/2020