Vật liệu Composite

Vật liệu Composite là vật liệu được chế tạo tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau nhằm mục đích tạo ra một vật liệu mới có tính năng ưu việt hơn hẳn vật liệu ban đầu. Vật liệu composite được cấu tạo từ các thành phần cốt nhằm đảm bảo cho Composite có được các đặc tính cơ học cần thiết và vật liệu và vật liệu nền đảm bảo cho các thành phần của Composite liên kết, làm việc liên kết với nhau.

Ưu Điểm:

Tính ưu việt của vật liệu Composite là khả năng chế tạo từ vật liệu này thành các kết cấu sản phẩm theo những yêu cầu kỹ thuật khác nhau mà ta mong muốn, các thành phần cốt của Composite có độ cứng, độ bền cơ học cao, vật liệu nền luôn đảm bảo cho các thành phần liên kết hài hòa tạo nên các kết cấu có khả năng chị nhiệt và chịu sự ăn mòn của vật liệu trong điều kiện khắc nhiệt của môi trường. 

Ứng dụng:

Một trong những ưng dụng có hiệu quả nhất đó chính là composite polyme, đây là vật liệu có nhiều tính ưu việt và có khả năng áp dụng rộng rãi, tính chất nổi bật là nhẹ, độ bền cao, chịu môi trường , dễ lắp đặt, đàn hồi cao, bền vững với môi trường ăn mòn hóa học, độ dẫn điện, dẫn nhiệt thấp. 

Phân loại:

1. Phân loại theo hình dạng

a. Vật liệu composite độn dạng sợi: Khi vật liệu tăng cường có dạng sợi, chất độn dạng sợi gia cường tăng cơ lý tính cho polymer nền

b. Vật liệu polymer dạng hạt: Khi vật liệu tăng cường có dạng hạt, các tiểu phân có hạt độn phân tán vào polymer nền

2. Phân loại theo bản chất thành phần

- Composite nền hữu cơ( nhựa, hạt) cùng với vật liệu cốt có dạng sợi hữu cơ( polyamide, kevlar...), sợi khoáng( thủy tinh, carbon...) sợi kim loại( Bo, Al...) 

- Composite nền kim loại: nền kim loại( hợp kim titan, hợp kim Al...) cùng với độn dạng hạt: sợ kim loại(Bo), sợi khoáng ( Si, C...)

- Composite nền dạng khoáng( gốm) với vật liệu cốt dạng: sợ kim loại(Bo), hạt kim loại (chất gốm), hạt gốm( cacbua, Nito...)