Xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải Công nghiệp

Xử lý nước thải Công nghiệp là xử lý những gì?

– Nước thải ra từ các công đoạn sản xuất.
– Nước thải từ công đoạn vệ sinh máy móc, dụng cụ, nhà máy…
– Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên.

Tổng quan về nước thải Công nghiệp

Thành phần và nồng độ của nước thải phụ thuộc vào ngành và sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy, các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp rất đa dạng.

Nhìn chung, nước thải công nghiệp có hàm lượng các hợp chất hữu cơ lớn, BOD, chất rắn lơ lửng, chất rắn hòa tan cao và các hợp chất sunfua. Đôi khi nước thải cũng chứa các hóa chất độc hại, kim loại nặng, dầu mỡ. Vì vậy, xử lý nước thải công nghiệp rất độc hại đối với con người và môi trường sinh thái.

Các tính chất đặc trưng của nước thải Công nghiệp

– Màu của nước thải có màu nâu, tuy nhiên thường là màu xám vẩn đục. Nếu như bị nhiễm khuẩn, sẽ có màu đen.
– Mùi của nước thải khá khó chịu do các chất hữu cơ phân hủy hoặc do các chất thải trong quá trình sản xuất.
– Nước thải có tính acid hoặc kiềm rất cao, BOD nằm trong khoảng 100-300mg/l, COD thường trong khoảng 200-500mg/l…

Phương pháp xử lý nước thải công nghiệp

  • Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

1. Phương pháp xử lý hóa lý:

Cơ chế của phương pháp hóa lý là đưa vào một chất (hoặc hợp chất) phản ứng với các tạp chất bẩn có trong nước thải. Phương pháp này loại bỏ chất bẩn dưới dạng cặn lắng hoặc hòa tan không độc hại.

Các phương pháp hóa lý thường được sử dụng như: quá trình keo tụ-tạo bông, hấp phụ, oxy hóa-khử, trao đổi ion, trích ly,…

2. Phương pháp xử lý hóa lý kết hợp với sinh học:

Cơ chế của phương pháp này là xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa lý trước, sau đó sẽ cho qua bể sinh học. Phương pháp này thường được áp dụng với những khu công nghiệp hoăc các doanh nghiệp có lượng nước thải chứa chất ô nhiễm cao, nhiều vi sinh vật gây bệnh…

Phương pháp sinh học sẽ phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ bằng các vi sinh vật có lợi. Đây là phương pháp hiệu quả để xử lý các chất hữu cơ hòa tan và một số chất vô cơ gây ô nhiễm khác như: H2S, Sunfit, Amonia, Nitơ,… Phương pháp này được chia làm 2 loại: kỵ khí và hiếu khí.