Sản phẩm và Dịch vụ
Tin tức
Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nước lò hơi
Bảo trì Lò hơi - Mạng nhiệt
Tuyển dụng 02 kỹ sư đo lường - điều khiển
Công nghệ BASTAF
Độ cứng và tác hại của nước cứng
Photos
Videos
Video xu ly nuoc thai.

Hạt trao đổi ion

Hạt trao đổi CXO-9 Cation axit yếu
Hạt trao đổi A-72MP Anion bazơ mạnh
Hạt trao đổi A-30MP Anion bazơ mạnh
Hạt trao đổi A-27MP Anion bazơ mạnh
Hạt trao đổi A-23UPS Anion bazơ mạnh
Hạt trao đổi A-23P Anion bazơ mạnh
Hạt trao đổi A-23 Anion bazơ mạnh
Hạt làm mềm T42 Na UPS
Hạt làm mềm T42-dạng Hidro/Natri
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0912730601
Kinh doanh
Hỗ trợ kỹ thuật
Thiết bị đo HACH_090.444.5535
Đối tác
Thông tin hữu ích