Phân tích nước

GreenTech ngoài việc cung cấp các thiết bị xử lý nước, lắp đặt thi công các công trình về xử lý nước thì chúng tôi còn chăm sóc khách hàng bằng cách theo dõi và phân tích chất lượng nước thường xuyên cho các công trình đã thực hiện.

Trong phân tích nước, GreenTech đặt vấn đề quan trọng là phải tiến hành phân tích như thế nào để có được kết quả phân tích tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu mong muốn.

Chúng ta cần chú ý rằng, khi làm những thí nghiệm đòi hỏi độ chính xác cao thì mỗi sai sót nhỏ trong quá trình thực hiện đều có thể gây sai số cho kết quả phân tích. Vì vậy, yêu cầu trước tiên và cơ bản nhất đối với người làm phân tích là tác phong cẩn thận, chính xác, phải triệt để tuân theo những qui tắc hết sức thông thường như:

-         Chỗ làm việc phải sạch sẽ, khô ráo, dụng cụ và hóa chất phải sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và thuận tiện cho việc sử dụng.

-         Dụng cụ trước khi dùng phải rửa thật sạch. Khi làm phải tuân theo đúng các qui tắc về kĩ thuật thực hành một cách có suy nghĩ các động tác cũng như các điều kiện trong qui trình thí nghiệm.

-         Phải đảm bảo thực hiện cẩn thận mọi giai đoạn và động tác trong quá trình phân tích. Nhiều khi chỉ sai sót nhỏ như vô ý để dung dịch bắn ra ngoài vài giọt thôi, kết quả phân tích đã có thể coi là không giá trị.

Tuy nhiên tập được những thói quen đó vẫn chưa phải đầy đủ. Ngay cả những người hoàn toàn không học về hóa học cũng có thể thực hiện được những động tác kĩ thuật trong phân tích. Nhưng họ không thể giải quyết được những vấn đề vấp váp dù là nhỏ nếu không có người hướng dẫn. Họ không thể tự mình chọn được những phương pháp tốt nhất để nghiên cứu một chất, không thể sáng tạo ra những phương pháp phân tích mới và không thể nhận xét chính xác về các kết quả thu được. Tất cả những cái đó đòi hỏi phải có những nhận thức cơ bản về lý thuyết phân tích và cũng cần phải chú ý đúng mức đến việc nghiên cứu phần lý thuyêt này.

Khi bắt tay vào một thí nghiệm phân tích, trước hết thật thấu đáo các cơ chế phản ứng hóa học xảy ra, ý nghĩa của các điều kiện đã nêu trong tài liệu hướng dẫn, mục đích của từng giai đoạn, từng động tác trong quá trình phân tích… làm như vậy chúng ta mới tránh được sự máy móc hoặc tùy tiện trong khi phân tích và mới có thể đạt được kết quả chính xác. Cuối cùng vấn đề ghi chép trong khi làm thí nghiệm cũng cần chú ý đến.

Bất cứ trường hợp nào cũng không được ghi các số liệu, các phép tính vào mẫu giấy rời hay lòng bàn tay, mà phải ghi ngay vào sổ thí nghiệm. Sổ tay đó là tài liệu căn bản để kiểm tra lại kết quả phân tích trong trường hợp còn nghi ngờ.