Sensor đo pH

Thông tin sản phẩm

Giá bán:
Liên hệ

Sensor đo pH

  • Thông số kỹ thuật
- Dãy đo: -2 đến 14 pH
- Nhiệt độ làm việc: -5 đến 0 độ C
- ORP range: -1500 ~ +1500 mV
  • Các ứng dụng chính: pHD sensor được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành, kể cả trong các môi trường đặc biệt cháy nổ, ăn mòn cao.
- Nước cấp
- Nước thải
- Nước tinh khiết
- Nước công nghiệp
- Môi trường
- Thức phẩm và đồ uống

Tài liệu kỹ thuật: 

CL10 sc - HDSD dau do pHD