Hạt trao đổi A-23P Anion bazơ mạnh

Thông tin sản phẩm

Giá bán:
Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Hạt trao đổi A-23P Anion bazơ mạnh

TULSION A-23P là một loại hạt trao đổi Anion Bazo mạnh hoạt động dựa vào ma trận poly-xtiren cấu tạo xốp có chứa nhóm amoni bậc 4 tuýp I có độ bazo tương đương với hạt Tulsion A-23. TULSION A-23P có những đặc điểm hóa học như Tulsion A-23 nhưng có cấu trúc rỗng xốp hơn.

TULSION A-23P có khả năng hoạt động rất tốt đối với các axit yếu như axit silixic và axit cacbonic dưới dạng hydroxit. Khi xử lý các loại nước có chứa các chất hữu cơ ô nhiễm trọng lượng phân tử cao, cấu trúc xốp rỗng ấy giúp dễ dàng loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ khỏi nước đầu vào, vừa dễ dàng giải hấp các chất gây ô nhiễm đó khỏi hạt nhựa bằng cac kỹ thuật hoàn nguyên thông dụng. Do đó, TULSION A-23P có khả năng trao đổi rất tốt cả các chất vô cơ cũng như các chất hữu cơ.

TULSION A-23P thường được sử dụng trong xử lý nước cùng với hạt trao đổi Cation axit mạnh TULSION T-42 dạng hydro, cả trong hệ thống 2 lớp lọc lẫn hệ thống hỗn hợp mixed bed để tạo ra nước được khử khoáng có độ tinh khiết cao. Nó rất phù hợp để sử dụng trong nhiều điều kiện độ pH và nhiệt độ khác nhau.

 

Để được hỗ trợ trực tiếp Quý khách hàng liên hệ địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Địa chỉ: 631 La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84-24-37726250/ 37727045; Fax: +84-24-37726249
website: www.greentech.vn
Email: sales@greentech.vntrinhthuly@gmail.com;
Hotline: 0912 730 601