Bộ kit xác định sắt, pH

Thông tin sản phẩm

Giá bán:
Liên hệ

Bộ kit xác định sắt, pH

Bộ kit xác định sắt, pH bằng đĩa so màu, Model IR-23

Sản phẩm có kí hiệu này có thể xem như nguy hại khi vận chuyển. Nếu cần Hach sẽ thay đổi phương pháp vận chuyển thích hợp với sản phẩm.
 
Tận dụng ưu điểm đơn giản, nhanh chóng của phương pháp so màu bằng đĩa quay bộ kit này có thể xác định ngay tại vị trí đo đạc hai thông số quan trọng là sắt và pH để giúp duy trình chất lượng nước trong ngưỡng cho phép.  
 
Dải đo:
Sắt: 0.1- 5 mg/L
pH: 4-10