Bộ kit Professional Boiler Treatment/Boiler Feed

Thông tin sản phẩm

Giá bán:
Liên hệ

Bộ kit Professional Boiler Treatment/Boiler Feed

Đặc tính:

Bảo dưỡng hợp lý và vận hành các lò hơi và tháp làm mát hiện đại một cách kinh tế yêu cầu cân bằng cẩn thận giữa các thông số chất lượng nước với việc xử lý hóa học. Bộ kit có thể phân tích độ kiềm, clorua, độ cứng, sulfite, phosphate, pH với nhiều lựa chọn cho thang đo thích hợp.

 
Cung cấp giải pháp kiểm tra các thông số hóa chất xử lý và nước mồi với yêu cầu chính xác cao của các chuyên gia xủ lý nước.
 
Bộ kit gồm có Hach Digital Titrator để thực hiện chuẩn độ đơn giản, tiết kiệm thời gian và cho kết quả chính xác hơn so với phương pháp đếm giọt
Ngoài ra bộ kit còn có đĩa so màu để phân tích nhanh, đơn giản