Bộ kit clo, độ cứng, sắt & pH

Thông tin sản phẩm

Giá bán:
Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Bộ kit clo, sắt & pH

Bộ kit đo clo,  sắt & pH là kết hợp các thông số test phổ biến nhất trong một bộ. Phương pháp test clo được USEPA chấp nhận dùng báo cáo trong nước ăn uống.

 
Gồm các thông số chất lượng nước đo thường xuyên trong một vali rắn chắc
Sử dụng phương pháp chuẩn độ đếm giọt kinh tế và dễ dàng thực hiện cùng với phương pháp đĩa so màu
 
Dải đo:
Tổng clo: 0.1-3.5 mg/L
Sắt: 0.1- 5 mg/L
pH: 4-10

Để được hỗ trợ trực tiếp Qúy khách hàng liên hệ địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH
Địa chỉ: 631 La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84-24-37726250/ 37727045; Fax: +84-24-37726249
website: www.greentech.vn
Email: sales@greentech.vntrinhthuly@gmail.com;
Hotline: 0912 730 601