Bình composite Pentair

Thông tin sản phẩm

Giá bán:
Liên hệ

Bình composite Pentair

Stt

Ký hiệu

Kích thước

(DxH)inches

Kết nối

Màu sắc

Đỉnh

Đáy

 1

844

8x44

2.5”T

Closed

Vàng sáng

2

1054

10x54

2.5” T

Closed

Vàng sáng

3

1252

12x52

2.5” T

Closed

Vàng sáng

4

1354

13x54

2.5” T

Closed

Vàng sáng

5

1465

14x65

2.5” T

Closed

Vàng sáng

6

1665

16x65

2.5” T

Closed

Vàng sáng

7

1865

18x65

4.0”T

Closed

Vàng sáng

8

2162

21x62

4.0”T-4”B

4.0”T-4”B

Vàng sáng

9

2472

24x72

4.0”T-4”B

4.0”T-4”B

Vàng sáng

10

3072

30x72

4.0”T-4”B

4.0”T-4”B

Vàng sáng

11

3672

36x72

4.0”T-4”B

4.0”T-4”B

Vàng sáng

12

4272

40x72

4.0”-6”B

4.0”-6”B

Vàng sáng

13

4872

48x72

6.0”T-6”B

6.0”T-6”B

Vàng sáng

14

6386

63x86

6.0”T-6”B

6.0”T-6”B

Vàng sáng