THERMAX

  • Hạt nhựa trao đổi ion cho xử lý nước, khử màu dịch đường – thương hiệu TULSION;
  • Các hóa chất xử lý nước cho lò hơi, hệ thống lạnh và chống cặn vi sinh cho RO – thương hiệu MAXTREAT;….