QUALICHEM

  • Các hóa chất xử lý nước cho lò hơi – Thương hiệu BOILERGUARD;
  • Các hóa chất xử lý nước cho hệ thống lạnh – Thương hiệu COOLGUARD/ FORMULA;