PENTAIR WATER

 

 

  • Bình composite lọc áp lực – STRUCTURAL;
  • Van lọc, van làm mềm bằng tay và tự động – FLECK;
  • Hệ van thủy lực – AQUAMATICS