CALGON CARBON

 

  • Than hoạt tính cao cấp cho lọc nước, lọc khí; Khử màu, khử mùi
  • Thương hiệu FILTRASORBCARBSORBENVIROCARDAQUACARB;