AQUAFINE

 

  • Các thiết bị khử trùng bằng tia cực tím.

 

 

  • Các thiết bị dùng tia cực tím để khử ô-zôn dư, khử clo dư, khử carbon hữu cơ (TOC)