Dịch vụ tẩy rửa nồi hơi, hệ thống lạnh, màng RO, đường ống

Dịch vụ tẩy rửa nồi hơi, hệ thống lạnh, màng RO, đường ống

Dịch vụ tẩy rửa bao gồm:

  • Tẩy rửa hệ thống nồi hơi
  • Tẩy rửa hệ thống lạnh, tháp làm mát, đường ống lạnh và condensor, heat exchanger
  • Tẩy rửa đường ống tòa nhà, khách sạn, nhà máy
  • Tẩy rửa hệ thống thẩm thấu ngược RO, dây chuyền nước tinh khiết